Faktablad: Canikur/Canikur Pro

Läs om Canikur (tabletter) och Canikur Pro (pasta). Ger svar på när man ska använda tabletter eller pasta. Innehåller också upplysningar om dosering.
Format A4.
Se broschyr
Öppna som PDF
Lagerstatus:
0,00 0,00  DKK

Kontakta oss

Boehringer Ingelheim Vetmedica

Box 467
201 24 Malmö

Telefon 040 - 23 34 00 
Fax 040 - 97 27 50