Anfallsdagbok och anfallsöversikt

Har din hund epilepsi? Dagboken hjälper veterinären att avgöra vad som är orsaken till hundens anfall. Översikten bidrar till att ge en tydlig bild av anfallen över en viss period och underlättar för veterinären att urskilja eventuella mönster.

Format: A4 (1 sida) med dagbok på den ena sidan og översikt på den andra.
Se broschyr
Öppna som PDF
Lagerstatus:
0,00 0,00  DKK

Kontakta oss

Boehringer Ingelheim Vetmedica

Box 467
201 24 Malmö

Telefon 040 - 23 34 00 
Fax 040 - 97 27 50